Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 
Provozovatel bude se souhlasem Uživatele zpracovávat jeho osobní údaje - identifikační a kontaktní údaje, a to pro účely zasílání slev či jiných nabídek třetích stran. Komunikace může probíhat elektronickou formou, telefonickou formou nebo osobním kontaktem. Dále tyto údaje Provozovatel zpracovává nad rámec oprávněného zájmu Provozovatele pro vyhodnocení potřeb Uživatele a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik). 
Tento souhlas platí po dobu neurčitou a je dobrovolný, Uživatel jej může kdykoliv odvolat. V případě, odvolání souhlasu ze strany Uživatele nebudou Uživateli zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky Provozovatele nebude možné plně přizpůsobit potřebám Uživatele. Uživatel může kdykoli požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Informace o zpracování osobních údajů Uživatele

Uživatel je seznámen a bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a údaje o využívání služeb zpracovává Provozovatel pro účely správy a ukončení provozování Eshopů v případech, kdy jde o zpracování nezbytné pro zajištění provozu Eshopů a plnění smluvních ujednání, dále pak pro statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků Provozovatele a prevence a odhalování podvodného či protiprávního jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů Provozovatele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku písemnou formou na email podpora@dropohs.cz.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Uživatel bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může Provozovatel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku Provozovatele můžete dostat elektronicky, telefonickou komunikací či osobní komunikací.

Proti takovému zpracování můžete jako Uživatel kdykoliv podat námitku.